I. Bendrosios nuostatos

  1. Kelių eismo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato eismo keliais] tvarką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  2. Instrukcijos, Taisyklės ir kiti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ar kitų įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, nustatantys eismą keliuose, negali prieštarauti Taisyklėms.