I. Bendrosios nuostatos

  1. Kelių eismo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato eismo keliais tvarką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  2. Instrukcijos, Taisyklės ir kiti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ar kitų įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, nustatantys eismą keliuose, negali prieštarauti Taisyklėms.