Kategorija: Kelių eismo taisyklės

Kelių eismo taisyklės suskirstytos pagal skyrius. Taisyklės atnaujinamos iš karto pasirodžius oficialiam LR Vyriausybės nutarimui dėl kelių eismo taisyklių pakeitimo.

I. Bendrosios nuostatosI. Bendrosios nuostatos

Kelių eismo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato eismo [simple_tooltip content=’Kelių eismo taisyklės galioja ir privačiuose keliuose, automobilių aikštelėse, kiemuose.’]keliais[/simple_tooltip] tvarką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Instrukcijos, Taisyklės ir kiti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ar kitų įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, nustatantys eismą keliuose, negali prieštarauti Taisyklėms. ...

II. ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOSII. ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 3.1. Aptarnaujantysis transportas – transporto priemonės, priklausančios draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims arba atvežančios į tą zoną krovinius ar atvykstančios jų paimti, įskaitant į tą zoną keleivius atvežančius ar jų paimti atvykstančius lengvuosius automobilius taksi arba lengvuosius automobilius, kuriais teikiamos […] ...

III. BENDROSIOS EISMO DALYVIŲ PAREIGOSIII. BENDROSIOS EISMO DALYVIŲ PAREIGOS

Eismo dalyvių elgesys grindžiamas [simple_tooltip content=’Vis dažniau šis punktas minimas ir teismų praktikoje, tad įvykiai vertinami ne tik aklai vadovaujantis KET’]savitarpio pagarba ir atsargumu.[/simple_tooltip] Eismo dalyviai privalo išmanyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, mokėti Taisykles ir jų laikytis. Kiekvienas eismo dalyvis turi teisę naudotis keliais, laikydamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo […] ...

IV. TRANSPORTO PRIEMONĖS VAIRUOTOJŲ PAREIGOS IR REIKALAVIMAIIV. TRANSPORTO PRIEMONĖS VAIRUOTOJŲ PAREIGOS IR REIKALAVIMAI

Draudžiama vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės, taip pat neblaiviems, apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų ar nepasinaudojusiems teisės aktų nustatytu privalomu kasdieniu poilsiu. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui, duoti transporto priemonę vairuoti asmenims, kurie yra paveikti bent vieno iš pirmiau nurodytų veiksnių arba neturi […] ...

V. VAIRUOTOJŲ PAREIGOS PĖSTIESIEMSV. VAIRUOTOJŲ PAREIGOS PĖSTIESIEMS

Įvažiuodamas į kelią iš esančių šalia jo teritorijų, išvažiuodamas iš kelio į šalia jo esančias teritorijas, vairuotojas privalo praleisti pėsčiąjį, kurio judėjimo kryptį jis kerta, o sukdamas į dešinę ar į kairę sankryžose – į jo važiavimo krypties bet kurią eismo juostą įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą (važiuojamosios dalies kraštą) stovintį ir laukiantį […] ...

VI. PĖSČIŲJŲ PAREIGOSVI. PĖSČIŲJŲ PAREIGOS

Pėstieji privalo judėti šaligatviais, pėsčiųjų takais arba pėsčiųjų ir dviračių takais (pėstiesiems skirta puse), o ten, kur jų nėra, – kelkraščiu. Jeigu šaligatvio, pėsčiųjų tako, pėsčiųjų ir dviračių tako, kelkraščio nėra arba jais judėti nėra galimybės, leidžiama judėti viena eile važiuojamosios dalies pakraščiu. Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu einantys arba kelkraščiu riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais be […] ...

VII. KELEIVIŲ PAREIGOSVII. KELEIVIŲ PAREIGOS

Maršrutinių transporto priemonių (toliau – maršrutinis transportas) leidžiama laukti tik stotelių laipinimo aikštelėse, o kur jų nėra, – prie kelio ženklo „Stotelė“ ant šaligatvio ar kelkraščio. Keleiviams leidžiama įlipti (išlipti) tik tada, kai transporto priemonė visiškai sustoja. Jeigu tikrinantis pareigūnas sustabdo transporto priemonę, keleiviams leidžiama išlipti tik jam leidus. Iš važiuojamosios dalies pusės keleiviams leidžiama […] ...

VIII. REIKALAVIMAI DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMSVIII. REIKALAVIMAI DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMS

Važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam, važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas. Dviračio […] ...

IX. REIKALAVIMAI VADELIOTOJAMS, GYVULIŲ AR PAUKŠČIŲ VAROVAMS, RAITELIAMSIX. REIKALAVIMAI VADELIOTOJAMS, GYVULIŲ AR PAUKŠČIŲ VAROVAMS, RAITELIAMS

Keliais vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims. Vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti leidžiama tik dešiniuoju kelkraščiu, o jeigu jo nėra, – dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu, kuo arčiau prie važiuojamosios dalies krašto, nesukeliant pavojaus kitiems eismo dalyviams. Vadeliojamų vežimo ar rogių priekyje turi būti balti, iš šonų – oranžiniai, […] ...

X. EISMO REGULIAVIMO SIGNALAIX. EISMO REGULIAVIMO SIGNALAI

Šviesoforų signalai turi šias reikšmes: 73.1. žalias skritulio formos signalas leidžia eismą; 73.2. žalias rodyklių formos signalas tamsiame fone leidžia eismą tik rodyklių nurodytomis kryptimis; tą pačią reikšmę turi ir žalia rodyklė papildomoje šviesoforo sekcijoje (kai leidžiama sukti į kairę, leidžiama ir apsisukti); 73.3. žalias mirksintis signalas leidžia eismą ir įspėja, kad jo laikas baigiasi […] ...