Kategorija: Kelių eismo taisyklės

Kelių eismo taisyklės suskirstytos pagal skyrius. Taisyklės atnaujinamos iš karto pasirodžius oficialiam LR Vyriausybės nutarimui dėl kelių eismo taisyklių pakeitimo.

I. Bendrosios nuostatosI. Bendrosios nuostatos

Kelių eismo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato eismo keliais] tvarką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Instrukcijos, Taisyklės ir kiti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ar kitų įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, nustatantys eismą keliuose, negali prieštarauti Taisyklėms. ...

II. ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOSII. ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 3.1. Aptarnaujantysis transportas – transporto priemonės, priklausančios draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims arba atvežančios į tą zoną krovinius ar atvykstančios jų paimti, įskaitant į tą zoną keleivius atvežančius ar jų paimti atvykstančius lengvuosius automobilius taksi arba lengvuosius automobilius, kuriais teikiamos […] ...

III. BENDROSIOS EISMO DALYVIŲ PAREIGOSIII. BENDROSIOS EISMO DALYVIŲ PAREIGOS

Eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu. Eismo dalyviai privalo išmanyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, mokėti Taisykles ir jų laikytis. Kiekvienas eismo dalyvis turi teisę naudotis keliais, laikydamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų įstatymų, Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, tvarkos ir apribojimų. Eismo dalyviai privalo […] ...

IV. TRANSPORTO PRIEMONĖS VAIRUOTOJŲ PAREIGOS IR REIKALAVIMAIIV. TRANSPORTO PRIEMONĖS VAIRUOTOJŲ PAREIGOS IR REIKALAVIMAI

Draudžiama vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės, taip pat neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar nepasinaudojusiems teisės aktų nustatytu privalomu kasdieniu poilsiu. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui, duoti transporto priemonę vairuoti asmenims, kurie yra paveikti bent vieno iš pirmiau nurodytų veiksnių […] ...

V. VAIRUOTOJŲ PAREIGOS PĖSTIESIEMSV. VAIRUOTOJŲ PAREIGOS PĖSTIESIEMS

Įvažiuodamas į kelią iš esančių šalia jo teritorijų, išvažiuodamas iš kelio į šalia jo esančias teritorijas, vairuotojas privalo praleisti pėsčiąjį, kurio judėjimo kryptį jis kerta, o sukdamas į dešinę ar į kairę sankryžose – į jo važiavimo krypties bet kurią eismo juostą įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą (važiuojamosios dalies kraštą) stovintį ir laukiantį […] ...

VI. PĖSČIŲJŲ PAREIGOSVI. PĖSČIŲJŲ PAREIGOS

Pėstieji privalo judėti šaligatviais, pėsčiųjų takais arba pėsčiųjų ir dviračių takais (pėstiesiems skirta puse), o ten, kur jų nėra, – kelkraščiu. Jeigu šaligatvio, pėsčiųjų tako, pėsčiųjų ir dviračių tako, kelkraščio nėra arba jais judėti nėra galimybės, leidžiama judėti viena eile važiuojamosios dalies pakraščiu. Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu einantys arba kelkraščiu riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais be […] ...

VII. KELEIVIŲ PAREIGOSVII. KELEIVIŲ PAREIGOS

Maršrutinių transporto priemonių (toliau – maršrutinis transportas) leidžiama laukti tik stotelių laipinimo aikštelėse, o kur jų nėra, – prie kelio ženklo „Stotelė“ ant šaligatvio ar kelkraščio. Keleiviams leidžiama įlipti (išlipti) tik tada, kai transporto priemonė visiškai sustoja. Jeigu tikrinantis pareigūnas sustabdo transporto priemonę, keleiviams leidžiama išlipti tik jam leidus. Iš važiuojamosios dalies pusės keleiviams leidžiama […] ...

VIII. REIKALAVIMAI DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMSVIII. REIKALAVIMAI DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMS

Važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam, važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas. Dviračio […] ...

VIII-1 SKYRIUS: ELEKTRINIŲ MIKROJUDUMO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI IR DRAUDIMAIVIII-1 SKYRIUS: ELEKTRINIŲ MIKROJUDUMO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI IR DRAUDIMAI

661. Elektrine mikrojudumo priemone leidžiama važiuoti dviračių takais, dviračių juostomis, kelkraščiu, važiuojamąja dalimi, gyvenamojoje zonoje ne jaunesniems kaip 16 metų asmenims, o ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims – tik išklausiusiems Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą. Gyvenamojo namo kieme elektrine mikrojudumo priemone važiuojančių asmenų amžius neribojamas, tačiau […] ...

IX. REIKALAVIMAI VADELIOTOJAMS, GYVULIŲ AR PAUKŠČIŲ VAROVAMS, RAITELIAMSIX. REIKALAVIMAI VADELIOTOJAMS, GYVULIŲ AR PAUKŠČIŲ VAROVAMS, RAITELIAMS

Keliais vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims. Vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti leidžiama tik dešiniuoju kelkraščiu, o jeigu jo nėra, – dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu, kuo arčiau prie važiuojamosios dalies krašto, nesukeliant pavojaus kitiems eismo dalyviams. Vadeliojamų vežimo ar rogių priekyje turi būti balti, iš šonų – oranžiniai, […] ...